14 februari, 2017

Case Företagarnas medlemsprogram

Case: Företagarnas medlemsprogram

Branschorganisationen Företagarna har en stor och trogen skara medlemmar. De som varit med länge fortsätter gärna att vara medlemmar ända in i kaklet. Vår utmaning var att skapa ett medlemsprogram med fokus på nytillkomna medlemmar som behövde skolas in i Företagarnas förtrollade värld så att även de stannar kvar länge.

Lösning:

Tillsammans med Företagarna tog vi fram ett antal kundprocesser. Vi satte upp mål och utformade program med aktiviteter riktade till målen. Därefter utformade vi ett antal kreativa enheter som skickas ut vid rätt tidpunkt i kundprocessen.

Resultat:

Företagarna har nått huvudmålet, att öka andelen medlemmar som förnyar sitt medlemskap. Dessutom har man nu en väl fungerande välkomstprocess för nya medlemmar.