23 mars, 2018

Case Såifa Rewards

Case: Såifa Rewards

De står för majoriteten av drivmedelsvolymen på den svenska marknaden. Ändå har ingen leverantör brytt sig om att skapa ett lojalitetsprogram för de små åkerierna. Och kunderna upplevde inte att någon leverantör ”brydde sig om dem”. Detta var resultatet efter ett digert researcharbete bland Preems kunder inom den tunga trafiken. Det var tydligt att målgruppen önskade någon form av kundprogram. Ett traditionellt B2B program med poäng per tankad liter diesel skulle inte lösa det problemet då det är stora skillnader mellan åkeriernas storlek och förutsättningar. Alla medlemmar ska ha möjlighet att öka sin förmånsnivå i programmet genom att vara lokala kunder till Preem utifrån sina individuella förutsättningar.

Case: Såifa Rewards

Baserat på en djup förståelse för kundens behov lanserades 2015 Såifa Rewards. Ett företagsprogram främst riktat till små & medelstora åkerier. Genom sitt medlemskap i Såifa Rewards ges de tillgång till förmåner och erbjudanden som normalt sett är reserverade för de stora bolagen. Och dessutom helt baserat på de individuella förutsättningarna hos varje åkeri. Även ett åkeri med bara en lastbil kan nå den högsta förmånsnivån. Programmet täcker in främst de delar som påverkar ett åkeris kostnader som exempelvis däck, försäkringar, finansiering, vägassistans/bärgning, motoroptimering, säkerhet, positionering, DNA märkning, larm och andra produkter och tjänster som hjälper det lilla åkeriet att göra stora besparingar. Riktigt stora besparingar.

Under 2017 ansökte i snitt 16 åkerier per dag om medlemskap i Såifa Rewards och 27,5 % av kunderna inom tung trafik har nu valt att gå med i programmet. Dessa tankar i genomsnitt 23 % mer än de som inte är med i programmet. Och! Kanske viktigast av allt. Kunderna är gladare.